AES (Automatic Electronic Shutter) – automatyczna migawka elektroniczna. Funkcja stosowana szczególnie przy obiektywach manualnych, gdzie ilość rejestrowanego światła można regulować tylko przy wykorzystaniu czasu naświetlania i – pośrednio – wzmocnienia (przysłona ustawiona jest na stałą wartość). Kamera sama dobiera czas ekspozycji, aby ilość rejestrowanego światła była odpowiednia.