Bilinx – technologia wprowadzona przez firmę Bosch, pozwalające na przesyłanie sygnałów telemetrycznych przy użyciu standardowego przewodu koncentrycznego. Po pierwsze obniża to koszty instalacji, gdyż zbędne stają się dodatkowe przewody służące do przesyłu sygnałów sterujących, po drugie wzrasta wygoda obsługi istniejących instalacji, gdyż nie ma konieczności bezpośredniego dostania się do urządzenia – zmiany nastaw można dokonać na odległość.