BNC (Bayonet Neill Concelman) – dosłownie Bagnet Neilla Concelmana. Najbardziej rozpowszechniony w telewizji przemysłowej typ złącza.