CCD (Charge Coupled Device) – typ matrycy stosowanej szeroko w urządzeniach rejestrujących obraz, włączając w to kamery przemysłowe. W przeciwieństwie do matryc CMOS ładunki sczytywane są rzędami, a nie z pojedynczych komórek, a ich wstępna obróbka odbywa się już poza sensorem.