CCIR (Committée Consultatif International des Radiocommuniqué) – czyli mniej więcej Komitet Konsultacyjny Do Spraw Międzynarodowej Radiofonii. Organizacja ta ustanowiła standardy dotyczące telewizji w Europie, a ponieważ ta początkowo była czarno-biała, to w dniu dzisiejszym – w odniesieniu do telewizji przemysłowej – skrót ten jest używany w odniesieniu do kamer czarno-białych.