CCTV (Closed-Circuit Television) – telewizja w obwodzie zamkniętym. Potocznie telewizja przemysłowa.