CIF (Common Intermediate Format) – rozdzielczość będąca pochodną rozdzielczości D1. W systemie PAL będzie to 352×288.