CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) – ogólnie technologia wytwarzania układów scalonych. W odniesieniu do telewizji przemysłowej typ matrycy, w którym (w przeciwieństwie do matryc CCD) możliwy jest wielokrotny odczyt pojedynczych komórek (pikseli), do tego przetworniki ADC mogą być zintegrowane z matrycą (każdym jej pikselem), co znacząco przyspiesza odczyt. Właściwości te z powodzeniem wykorzystała firma Pixim w swoich szerokodynamicznych przetwornikach.