CRT (Cathode Ray Tube) – czyli lampa kineskopowa. Potocznie mianem tym określa się monitory kineskopowe.