Direct Drive (FCS) – obiektywy, w których sterowanie automatyczną przysłoną odbywa się bezpośrednio (direct) z kamery (inaczej, niż w przypadku obiektywów Video Drive). Fakt, że w obiektywie nie muszą znajdować się żadne aktywne elementy elektroniczne skutkuje niższym ich kosztem w porównaniu z obiektywami Video Drive.