DIS (Digital Image Stabilization) – cyfrowa stabilizacja obrazu. Funkcja mająca zapewnić stabilny obraz mimo drgań kamery, wywołanych ruchami podłoża czy podmuchami wiatru.