Głębia ostrości – z angielskiego Depth of Field (DoF). Zakres, w którym obiekty w kadrze wydają się ostre.