IR (Inferred) – promieniowanie podczerwone. Skrót ten często spotykany jest w specyfikacjach kamer informując o wrażliwości kamer na takie promieniowanie lub też o obecności w jej konstrukcji odpowiedniego promiennika.