IVDM (Intelligent Video Motion Detection) – inteligentna detekcja ruchu. System firmy Bosch odpowiadający za złożoną analizę obrazu pozwalającą wykryć pozostawienie przedmiotu, kierunki poruszania się obiektów bądź tłumu itp..