Kontrast – jeden z parametrów opisujących obraz, określający różnicę między najjaśniejszym i najciemniejszym punktem obrazu.