OSD (On Screen Display) – menu ekranowe, czyli menu umożliwiające manipulację ustawień urządzenia przy pomocy manipulatora (np. w kamerach przycisków góra, dół, lewo, prawo i enter) zamiast przełączników czy zworek.