Przysłona (przesłona, apertura, diafragma) – część obiektywu odpowiadająca za regulację ilości wpadającego przezeń światła. Regulacja ta odbywa się poprzez zwiększanie bądź zmniejszanie średnicy otworu.