Stałoogniskowy obiektyw – obiektyw o ogniskowej, której nie można zmieniać.