AGC (Automatic Gain Control) – (Automatyczna Regulacja Wzmocnienia – ARW). Funkcja, przy której kamera automatycznie reguluje wzmocnienie i utrzymuje je na możliwie najniższym poziomie niezbędnym do uzyskania obrazu dobrej jakości.