CS (CS-mount) – typ mocowania obiektywów, który wyparł standard C. Tylny kołnierz znajduje się w odległości 12,5mm od matrycy. Obiektywy te można stosować tylko z kamerami o tym samym typie mocowania, w kamerach z mocowaniem C nie ma fizycznej możliwości takiego zbliżenia obiektywu do sensora, aby otrzymać ostry obraz.