DSP (Digital Signal Processor) – procesor sygnałowy. W odniesieniu do telewizji przemysłowej jest to zazwyczaj układ odpowiedzialny za przetwarzanie i obróbkę rejestrowanego obrazu (odszumianie, wyostrzanie, zmniejszanie kontrastu itp.).